dr n. o zdr. EWA GIEYSZTOR
fizjoterapeuta

Pracuję zawodowo od 2000 roku. Nieustannie podnoszę swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. Zdobytą wiedzę pogłębiam, a doświadczeniem dzielę się ze studentami jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Posiadam certyfikaty ukończenia kursów:

MDT McKenzie, NDT Bobath, PNF, Met. Ackermanna, FITS, Sally Goddard. Z metod tych korzystam zarówno w pracy terapeutycznej jak i naukowej.

W pracy z Pacjentem skupiam się na dotarciu do źródła dysfunkcji oraz usunięciu powstałych skutków urazu. Zdobywana wiedza i doświadczenie pozwalają na zaproponowanie szerokiego wachlarza zabiegów, zarówno najmłodszym Pacjentom jak i osobom dojrzałym (terapia neurologiczna, terapia skolioz i wad postawy, terapia ortopedyczna, bóle kręgosłupa i kończyn).

 

Do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny i staram się pomóc w zakresie moich możliwości. Choć nie jestem lekarzem moje dzieci mówią "mama leczy ludzi".

Legitymuję się prawem do wykonywania zawodu numer 52847 nadanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutyczną.​

 

Zobacz certyfikaty poświadczające kwalifikacje.